کسب درآمد

در اتاجوی ما همواره  دید برنده برنده داشتیم  و از انجایی که در ابتدای کار  غالب مشتریان ما با معرفی یکی از مشتریان خود ما با ما اشنا و شروع به کار کردند در راستای قدر دانی  از فروشندگان و دوستانی که در واقع سفیران ما بود  تصمیم گرفتیم به ازای هر فروشگاه  جدید معرفی شده از طریق  سفرای ما مبلغ  100 تومان به ازای هر سفارش توزیع شده  به مدت 1 سال به سفیر  اتاجوی تقدیم شود و این مبالغ به صورت ماهانه محاسبه و به شماره حساب  معرفی شده از طریق سفیر اتاجوی  واریز میشود

در صورت هرگونه سوالی با 66899429 و 66899407 تماس بگیرید